Helena Baker, Chodouň 82, 267 51 Zdice, Czech Rep. tel: +420 606 751 845 email: helena@bakerwine.cz
O nás
Aktuality
Publicistická činnost
GUSTIBUS - Toulky za vínem
Články o eno-gastronomii
Snoubení pokrmů s víny
O víně
Vinařský průvodce víny ČR A-Z
Ostatní činnost
JM Víno


www.fijev.org

nekuracke restaurace

Máte přátele, které by zajímaly tyto stránky?
Doplňte do pole emailovou adresu, na kterou zašleme profil Bakerwine.cz

a zde doplňte Vaše jméno:

dr. Luboš Bárta

Je to již více než pět let, kdy redaktor a vydavatelka časopisu Sommelier uveřejnili na svých www tuto informaci:


UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ!
Helena Baker, WSET, není od července 2007 spolupracovníkem ani dopisovatelem našich titulů. Redakce se distancuje od veškerých jejích aktivit a prohlašuje, že nebude nadále zveřejňovat žádné materiály od této osoby.

Říká se, že na každém šprochu je pravdy trochu... Podívejme se tedy, co vše stojí za tímto výrokem, který je na internetové prezentaci S-RpHaR dodnes, a proč právě tato redakce přestala publikovat mé články:

27. července 2007 Hervé Lalau, generální tajemník FIJEV (mezinárodní organizace sdružující novináře a autory s vinařským zaměřením se sídlem v Paříži - www.fijev.com), rozeslal členům FIJEV následující zprávu: 

Vážení kolegové ve FIJEV,

touto zprávou vás informuji o vyloučení pana Luboše Bárty z organizace FIJEV.  Následující zpráva byla dnes zaslána panu Bártovi.

Za výbor FIJEV,
Hervé Lalau
generální tajemník

K rukám pana Luboše Bárty:

členové výboru FIJEV, kteří se dne 27. července 2007 sešli na mimořádné schůzi, rozhodli, že vzhledem
k tomu, že Vaše chování (plagiátorství, falešná tvrzení a nepřátelské chování vůči jiným členům FIJEV) neodpovídá novinářské etice, bude Vaše jméno odstraněno ze seznamu členů federace FIJEV v souladu
s paragrafem 6. Článku 4. Stanov federace FIJEV. Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnešním dnem a není proti němu odvolání.

Výbor FIJEV
(Louis Havaux, Isabel Mijares, Hervé Lalau, Yves Paquier, Jacqueline Jensen)

Luboš Bárta reagoval na vyloučení z této prestižní asociace sérií emailů a otevřených dopisů, ve kterých si všem stěžoval na nespravedlivé nařčení a jednání ze strany FIJEV.  Paradoxně jeden takový dopis zaslal na adresu všemi respektovaného profesora Viléma Krause, autora Encyklopedie českého a moravského vína a také jeho nakladatelům, Bohumilu Vurmovi a Zuzaně Foffové (rovněž členové FIJEV), které údajně žádal o prohlášení, že plagiátorsky nezneužil žádnou část jejich encyklopedie.  Zde ovšem udeřil hřebíček přímo na hlavičku. Byl to právě titul Encyclopedia of Czech and Moravian Wine (za nějž mj.
v předchozím roce profesor Kraus v Paříži obdržel Cenu OIV), a který Luboš Bárta uváděl na svém CV a seznamu titulů knih jako svůj vlastní, pod názvem Encyclopedy of Czech and Moravian Viticulture (včetně hrubé gramatické chyby v názvu Encyclopedia) a navíc bez uvedení jmen spoluautorů.

Jako Delegát FIJEV pro Českou republiku, je mojí povinností informovat ostatní krajany - členy FIJEV -
o podobných usneseních týkajících se jejich kolegů.  Navíc, dříve než ještě k tomuto neblahému rozhodnutí došlo, měla jsem jako Delegát FIJEV pro ČR za úkol přezkoumat všechny údajné nesrovnalosti týkající se výše uvedených tvrzení, v té době veřejně přístupných na internetu, a zároveň posoudit jeho publikaci s názvem Jak se pije víno, kterou v roce 2002 údajně vydal Unicorn. Jelikož mezitím Luboš Bárta bleskově opravil své webové stránky, uvedl správný titul publikace 50 Days with Vintners namísto Encyclopedy [sic] of Czech and Moravian Viticulture, doplnil jména spoluautorů a nechal mi poslat (byť s dlouhou prodlevou) požadovanou publikaci Jak se pije víno k posouzení, zaslala jsem generálnímu tajemníkovi zprávu, že jsem s výsledkem spokojená a že považuji celou záležitost za uzavřenou.

Bohužel Luboš Bárta zřejmě spokojený nebyl, jelikož okamžitě začal bombardovat tajemníka FIJEV agresivními emaily, ve kterých se dožadoval informací na způsob "jakým právem si  nějaká Helena Baker dovoluje brát
v potaz jeho integritu..." Generální tajemník z takového jednání nebyl zrovna nadšen a tak se jako muž činu se slovy "dveře do FIJEV jsou jednoduše buď otevřené nebo zavřené," rozhodl, že předloží celou kauzu před výbor FIJEV k posouzení. Vzpomněl si totiž také, že ke členství Luboše Bárty ve FIJEV měl v předchozím roce určité výhrady šéfredaktor odborného časopisu Vinařský obzor, Richard Stávek, rovněž člen FIJEV, jenž upozornil na skutečnost, že Luboš Bárta bez jakéhokoli oznámení či souhlasu publikoval v knize 50 dnů s vinaři dvě fotografie, jichž byl autorem.

Další úloha připadla na pokladníka FIJEV, Yvese Paquiera, který se zúčastnil vinařské soutěže Vinoforum 2007 v Pardubicích a měl možnost celý spis prozkoumat a chování Luboše Bárty během tohoto konkurzu posoudit.  Na základě jeho zprávy adresované výboru FIJEV byl pak Luboš Bárta dne 27. července 2007 z této mezinárodní asociace novinářů vyloučen.

Samozřejmě, že Luboš Bárta mne ze všeho obvinil a jeho družka Ivana Kováříková, vydavatelka časopisu Sommelier/Revue pro Hotel a Restaurant, mj. informovala spolek Dámy vína, že se nebude zúčastňovat setkání, na kterých bude přítomná moje maličkost... Luboš Bárta si posléze stěžoval Presidentu FIJEV Louisi Havauxovi, spisovateli Christianu Callecovi, europoslanci Vladimíru Železnému a dalším. Zřejmě si v jeho zaslepenosti ani neuvědomil, že mi všechny tyto "srdceryvné" dopisy tajemník FIJEV přeposílá v kopii...

Konečně po roce mu Hervé, jenž měl již akorát dost tohoto "harašení", nabídl, aby si podal přihlášku do FIJEV znovu, kterou posoudí všichni stávající členové FIJEV v ČR a jeho znovupřijetí buď doporučí nebo zamítnou. Luboš Bárta nelenil a ihned jako "právník" nabídl mezinárodní organizaci FIJEV své služby za účelem definování nových stanov, "aby se nikomu již vícekrát nepřihodilo takové bezpráví jako jemu..."

V této době mi začaly chodit od členů i nečlenů FIJEV emailem zajímavé zprávy a odkazy.  A tak nezbývá, než si položit následující otázku:  Kdo je Luboš Bárta?  Pár kliknutí na internetu a záhy se dozvíte překvapivě znepokojivá fakta...

Kupříkladu, Luboš Bárta, jenž se prezentuje titulem JUDr., byl Českou národní radou navržen v listopadu 1983 jako "kandidát vybrán po pečlivém zhodnocení jeho politicko-odborné připravenosti, jeho zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jeho angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví" jako soudce u městského soudu Prahy 10.  Zajímavé je, že na tomto seznamu nemá titul JUDr. - viz zde .

Avšak daleko větší šok se dostavil formou dvou odkazů na televizní pořady Reportéři ČT (ČT1) a Na vlastní oči (TV Nova) odvysílané 26., respektive 27. listopadu 2007. V obou programech  nezávisle na sobě investigativní reportéři upozorňují na podivnou spolupráci Městské části Prahy 5 v čele se starostou Jančíkem a Agenturou Praha 5 a.s., kterak zmiňovaná agentura vybírá dlužné nájemné od obyvatel Prahy 5 za nestandardních podmínek a odměn. Viz následující link, odkazující na záznamy relevantních pořadů, jejich scénáře a i-vysílání:

http://www.kauza5.cz/Agentura-Praha5/Reporteri-CT-Podezrela-smlouva-starosty-Prahy-5-dnes-2611-ve-2135.html
http://www.kauza5.cz/Agentura-Praha5/Cerna-dira.html

Viz také novější záznamy programů Reportéři ČT z 29.3.2010 a Události, komentáře ze 16.8.2011:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/210452801240013/titulky/
a
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/211411000100816/

Zajisté se teď optáte:  Co s tím má Luboš Bárta společného?  Jedno kliknutí myší na Obchodní rejstřík odhalilo jméno předsedy představenstva akciové společnosti Agentura Praha 5 jako JUDr.  Luboš Bárta, alias K(ocour). Mikeš z Hrusic...  viz zde , což není nikdo jiný než náš "renomovaný vínopsavec, kritik, fotograf a mezinárodní licencovaný degustátor vín, kterého si všichni u nás i v zahraničí tak nesmírně váží...", jak se vytrubuje na www stránkách e-sommelier.cz!

P.S.:  A jaké byly výsledky po obdržení přihlášky k jeho znovupřijetí do federace novinářů v roce 2008?  Ze 14 členů FIJEV (ČR) 8 hlasovalo proti, 4 se záměrně zdrželi hlasování a 2 vůbec nereagovali.


4278272 Copyright 2000-2004, IT-MEDIA a.s., publikační systém MediaAdmin